התיאטרון הקאמרי של תל-אביב

הוועד המנהל

חברי מועצת הנאמנות

רון חולדאי – יו"ר

ליאורה מינקה

פרופ׳ גיל פייר 

יואב צוקרמן

מיכל רכבי

רויטל בן אשר- פרץ

עו"ד אטרקצ'י סיגל

מיכל אפרת – צרפתי

שרה פון שוורצה

איסי וינטר

ערן גריפל

נחמה דואק

משה הנדלס

עו"ד רון סמוראי

ד״ר ישראל פלג

שלמה וישינסקי

ד"ר טובית שלומי

רו"ח ראובן שיף

 

הוועד המנהל

ליאורה מינקה – יו"ר

רו"ח ראובן שיף – יו"ר ועדת כספים וכח אדם

פרופ׳ גיל פייר

יואב צוקרמן

מיכל רכבי

רויטל בן אשר- פרץ

ד"ר טובית שלומי

 

הנהלה

יפעת צחי קיראל - מנכ"לית

חביבה הדר- משנה למנכ"ל, סמנכ"ל כספים ומנהל

גלעד קמחי- מנהל אמנותי

 

ועדת הביקורת

בנצי דל – יו"ר

רו"ח רון ארנרייך

עו"ד, רו"ח רויטל בן נתן

איתי סראג'

נחמה דואק

 

מבקר פנים

רו"ח ארז אברהם

Your Browser is Outdated

Please update your browser to view this site in a manner that is correct. Download one of the latest versions of browsers here: